Głównej zawartości

Zakończono inwestycję w Ugniewie


W ramach projektu „Budowa i przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” zmiana nawierzchni zauważalna jest w Ugniewie na ul. Podmiejskiej, gdzie wykonano 324 m nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość wykonanej inwestycji to 446 838,09 zł., przy dofinansowaniu w kwocie 165 193,24 zł., ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.