Głównej zawartości

Podsumowanie projektu „Myśl ekonomicznie – II edycja”


b_240_132_238_00_images_NBP_PROJETK_REALIZOWANY.jpgGmina Ostrów Mazowiecka po raz kolejny była beneficjentem projektu realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W okresie od marca do grudnia 2019 r. w ramach programu edukacji ekonomicznej uczniowie z 12 gminnych szkół podstawowych byli objęci projektem pn. „Myśl ekonomicznie – II edycja”.
 
Celem priorytetowym projektu było kształtowanie postawy przedsiębiorczej oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu wybranych zagadnień ekonomicznych wśród uczniów biorących udział w projekcie. Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do poznania zadań i funkcji Narodowego Banku Polskiego, ale także  do doskonalenia przez uczestników umiejętności pracy w grupie, gospodarowania własnym budżetem, podejmowania samodzielnych decyzji oraz autoprezentacji.
 
W ramach projektu 15- osobowa grupa projektowa z każdej szkoły wzięła udział w 30-godzinnych warsztatach z zakresu edukacji ekonomicznej. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia takie jak: instytucje i usługi finansowe, gospodarowanie budżetem domowym czy funkcje i zadania NBP. Zajęcia zakładały również przeprowadzenie wśród uczniów debaty na wybrany temat ekonomiczny oraz przeprowadzenie w każdej ze szkół spotkania z przedstawicielem banku lub innej instytucji publicznej. Dodatkowo w okresie od września do listopada uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych. Odwiedzili m.in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie poruszane były zagadnienia związane z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej czy funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni lat. Podsumowaniem całego projektu był konkurs wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych przeprowadzony w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka dnia 5 grudnia 2019 r.. Z zagadnieniami dotyczącymi rynku finansowego, polityki pieniężnej i inwestycji dzielnie zmagało się 36 uczestników, spośród których wyłoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wójta nagrody.
 
Zrealizowany projekt znacząco wpłynął na podniesienie poziomu wiedzy uczestników i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w świecie ekonomii oraz zwiększenie zainteresowania tematyką z zakresu zagadnień ekonomicznych.