Głównej zawartości

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

REFERAT  PLANOWANIA  I  ROZWOJU  GMINY

parter  - pokój nr 4  - tel. (29) 74 68 600 wew. 23


REFERAT  INFRASTRUKTURY  GMINNEJ

piętro - pokój nr 19 -  tel. (29) 74 68 600 wew. 35

Wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wniosek

Załączniki do wniosku:

1.   Kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości.

2.   Aktualna mapa zasadnicza lub do celów projektowych.