Głównej zawartości

spółki wodne

REFERAT  FINANSOWY

piętro
- pokój nr 30  - tel. (29) 74 68 600 wew.
  45

 


DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH


UCHWAŁA Nr XXXIV/320/18 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA  z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów MazowieckaZałącznik 1 - WNIOSEK O DOTACJĘ DLA SPÓŁKI WODNEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

Załącznik 2 - SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE
z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę