Głównej zawartości

Kampania informacyjna - komputer dla każdej rodziny


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje kampanię informacyjną nt. dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne.
 
Program ma na celu zapewnienie odpowiedniego dostępu do sprzętu komputerowego dla rodzin o niskich dochodach prowadzących gospodarstwo rolne, w tym ich dzieci. Zaprojektowana pomoc polega na dofinansowaniu kosztów takiego sprzętu, kwotą do wysokości 1.500 zł przyznawaną rodzinie, która spełni określone warunki.

Pomoc, przyznawana będzie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna wnioskującego o pomoc.

Rodzic/opiekun, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanej pomocy poprzez złożenie, do dnia 15 kwietnia 2021 r., kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Rozliczenie pomocy będzie mogło nastąpić na podstawie faktur potwierdzających dokonanie zakupów w terminie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
csm_plakat_komputer_dla_rodziny_16d561b736.jpg