Głównej zawartości

Informacja dla mieszkańców - azbest

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje o możliwości składania

wniosków o odbiór zdemontowanych z budynków wyrobów zawierających AZBEST.


Wnioski będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka przy  ul. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Maz. w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530 :

- w gablotce na wnioski przy „Sali  konferencyjnej” (parter)

-  w pokoju nr 4 (parter).

Wnioski będzie też można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w zakładce „Poradnik interesanta” w dziale – ochrona środowiska.

Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka Pani Paulina Gruszczyńska tel. 29 74 68 600 w. 23, pokój nr 4. 



                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                                        mgr Waldemar Brzostek



WNIOSEK

O ODBIÓR ZDEMONTOWANEGO  POKRYCIA DACHOWEGO ZAWIERAJĄCEGO AZBEST