Głównej zawartości

Terminy płatności za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  2019 roku:

  • I rata – do 20 marca 
  • II rata – do 20 czerwca 
  • III rata – do 20 września 
  • IV rata – do 20 grudnia 

 

 

Przypomina się o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

od 1 lipca 2019  r. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA Nr VII/49/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.


 Nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkować:

1)    naliczeniem odsetek,

2)    otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wynoszą 11,60 zł.,

3)    wystawieniem tytułu egzekucyjnego,

4)    przekazaniem sprawy do komornika.