Głównej zawartości

Nieodpłatna pomoc prawnaWójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że w związku z nawiązaniem współpracy z radcą prawnym – Panem Marcinem Brzostkiem, mieszkańcy Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, mają możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatne porady prawne będzie można uzyskać po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia, wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (pokój nr 9).

Porady prawne udzielane będą we wtorki i środy, w godz. od 9.00 do 16.00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w budynku, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, pokój nr 7.

Porady nie obejmują zastępstwa procesowego oraz tworzenia pism procesowych.

 
 
 
                                                                                                                                                        W Ó J T
 
                                                                                                                                             Waldemar Brzostek