Głównej zawartości

Prezentacja Gminy

Gmina Ostrów Mazowiecka leży w połowie drogi pomiędzy Warszawą, a Białymstokiem, b_196_137_238_00_images_IMG_2577.jpgw północno - wschodniej części województwa mazowieckiego i otacza miasto Ostrów Mazowiecka. Jest to największa gmina wiejska powiatu ostrowskiego, licząca 13 096 mieszkańców (statystyka ludności).   Powierzchnia Gminy wynosi 284 km2, w tym ok. 108 km2 stanowią piękne lasy Puszczy Białej, które tworzą wyjątkowo korzystny mikroklimat i zachęcają do aktywnego spędzania czasu.


b_233_130_238_00_images_IMG_2960.jpgPrzez teren Gminy Ostrów Mazowiecka przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Najważniejszym ciągiem komunikacyjnym jest biegnąca przez tereny gminy trasa szybkiego ruchu, tak zwana Via Baltica, prowadząca z Warszawy drogą ekspresową S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej w kierunku Białegostoku.Gmina położona jest w krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w dolinie dolnego Bugu, w pobliżu ciągów ekologicznych o znaczeniu regionalnym (rzeki Narew i Bug) oraz częściowo na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej. Jest to teren równinny, poprzecinany pradolinami rzek. 
Wody powierzchniowe obejmują trzy niewielkie rzeczki: Wymakracz, Tuchełka i Struga z licznymi dopływami bez nazwy, o wielkości i przepływie jak w małych rowach melioracyjnych. Na odcinku kilku kilometrów wzdłuż Gminy płynie rzeka Brok.

b_203_140_238_00_images_tuchelka1.jpg

Rzeczka Tuchełka zaopatruje w wodę stawy rybne w Nowej Osuchowej, a nadmiar odprowadza do granicy Gminy. Jedynym zbiornikiem wodnym o znaczącej objętości są stawy rybne (pow. ok. 46,3 ha) w Nowej Osuchowej, położone na długości ok. 3 km nad rzeką Tuchełką. 


Drewnianych budowli na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka jest coraz mniej, niszczały ze starości, na skutek działań wojennych, pożarów. Po II Wojnie Światowej, każdy kogo było stać budował dom murowany, najczęściej według typowego projektu.
Na terenie gminy istnieją jeszcze wsie, w których zachowały się budynki  drewniane  z licznymi zdobieniami. Są one zlokalizowane przede wszystkim w Nagoszewie, Osuchowej, Kozikach - Majdanie, Wiśniewie. Sposób budowania chat drewnianych na obszarze Puszczy Białej rozwinął się pod wpływem budownictwa kurpiowskiego, co widać w  proporcjach budynków, metodzie układania belek, pochyłości dachu. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne zdobnictwo domów np. na ozdobniki wokół okien wycinane w drewnie.

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1