Głównej zawartości

Rodzina 500 plus już w kwietniu

b_218_98_238_00_images_art_2016_500plus.png

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o świadczenie wychowawcze do 01.04.2016 r., można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Sikorskiego 5, pok. Nr 9 i 12,  który należy złożyć po 01.04.2016 r., w starym budynku Urzędu Gminy przy ulicy Sikorskiego 3,  pok. Nr 3,  bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia. mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.InformatorRODZINA.pdf

Informator.pdf

Więcej informacji o Rodzina 500 Plus na stronie www.mrpips.gov.pl

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 


Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY


Załącznik nr 4 -  
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK
CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST
PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO