Głównej zawartości

Drogi

REFERAT INFRASTRUKTURY GMINNEJ

piętro
- pokój nr 19 - tel. (29 ) 74 68 600  wew. 35


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg

Opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (podana w decyzji) należy uiścić na nr  konta BS 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004, w tytule wpisując nr decyzji widniejący w lewym górnym rogu decyzji.


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym na etapie projektowani

Opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej (podana w decyzji) należy uiścić na nr konta BS 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004, w tytule wpisując nr decyzji widniejący w lewym górnym rogu decyzji.

W przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł na nr konta BS 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004.
INFORMACJA O KANAŁACH TECHNOLOGICZNYCH:        mapka  - pdf                                         

   

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2019 r.

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2018 r.

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2017 r.

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2017 

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2016 

Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2015