Głównej zawartości

Centralny Rejestr Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/ aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji.

www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow


Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)