Głównej zawartości

KRUS informuje


Placówka Terenowa KRUS w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgłoszeń wypadków przy pracy w rolnictwie należy dokonywać bez zbędnej zwłoki (w ciągu 14 dni od daty zdarzenia).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki będzie oceniane przy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowani.

                                                                                                                                      Dorota Subda
                                                                                                               Kierownik PT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej