Głównej zawartości

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA, DOTYCZĄCEGO NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW INTERNETU, DRÓG I INWESTYCJI

Ostrów Mazowiecka, 31.12.2020 r.

 

LISTA OSÓB


ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA, DOTYCZĄCEGO NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW INTERNETU, DRÓG I INWESTYCJI 

W URZĘDZIE GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

(w kolejności alfabetycznej)

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Wiśniewski Paweł

Czyżew

 

 

Do dalszego postępowania zakwalifikowano ww. osobę, ponieważ spełniła ona wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, tj.:

  1. złożyła wymagane dokumenty,

  2. posiada wykształcenie wyższe techniczne, określone  w ogłoszeniu o naborze.

Dalsze postępowanie polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
z ww. kandydatem, podczas której sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów,
o których mowa w punkcie I, ppkt.7 ogłoszenia o naborze.

Rozmowa przeprowadzona zostanie w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 14 (Sala Konferencyjna – parter),

w dniu 5 stycznia 2021r. (wtorek)
o godzinie 1200.


 załącznik