Głównej zawartości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka”,

Ostrów Mazowiecka, 29 stycznia 2021 r.

OSO.1721.1.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka”,

 

Niniejszym informuję, że w ramach postępowania ogłoszonego dnia 21 stycznia 2021r. o udzielenie zamówienia nie podlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na usługę pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka”, w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 27 stycznia 2021 r. wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto
za cały okres wykonywania usługi,

tj. od 01.02.2021r. do 31.01.2023r.

 

Aesco Group Sp. z o.o.

ul. Sienna 72A/1602

00-833 Warszawa

42.480 zł

 

JMS AUDYT Sp. z o.o.

ul. Majolikowa 27/35

03-127 Warszawa

44.280 zł

Złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, tj. ceną za cały okres wykonywania usługi, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Aesco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 72A/1602, 00-833 Warszawa, której cena była niższa.