Głównej zawartości

Rejestr instytucji kulturyPROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OSTRÓW MAZOWIECKA


dział I - Oznaczenie instytucji kultury

dział II - Organizacja instytucji kultury

dział III - 
Mienie instytucji kultury

dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury