Głównej zawartości

organizacje pozarządowe - Programy współpracy

  Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarządzenie nr 401 / 18 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2018 r.  

Ogłoszenie z dnia 27 września 2018 r.  o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 


 

Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Zarządzenie nr 307 / 17 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2017 r.  

 

Ogłoszenie z dnia 26 września 2017 r.  o przeprowadzeniu konsultacji 

 

Formularz konsultacji projektu 

 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarządzenie nr 219 / 16 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 października 2016 r.  

Ogłoszenie z dnia 21 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


 
Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie nr 100 / 15 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015 r.  

Ogłoszenie z dnia 22 września 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015