Głównej zawartości

Stowarzyszenie "Nasza Szansa"

Stowarzyszenie „Nasza Szansa” prowadzi swoją działalność od 23 grudnia 2005 roku i ma swoją siedzibę w Nagoszewce Drugiej. Misją Stowarzyszenia jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w szczególności zaś praca na rzecz dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie „Nasza Szansa” wspiera te grupy dzieci i młodzieży, które ze względu na status materialny rodziny, patogenne bądź patologiczne środowisko zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Zaangażowanie członków i wolontariuszy Stowarzyszenia pozwalają na realizację licznych projektów. Dzięki środkom systematycznie pozyskiwanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne, z których dzieci chętnie korzystają. Ważny aspekt działalności Stowarzyszenia stanowi edukacja proekologiczna oraz turystyczna, w ramach której organizowane są wycieczki tematyczne. „Nasza Szansa” propaguje wartości chrześcijańskie przy czym opiera się o społeczne nauczanie Św. Jana Pawła II. Wydarzeniem, które na stałe wpisało się w harmonogram prac Stowarzyszenia jest organizacja Mazowieckiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej.

Stowarzyszenie „Nasza Szansa” współpracuje z licznymi instytucjami, takimi jak Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, Gmina Ostrów Mazowiecka, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, należy również do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”.

Najnowszym projektem, jaki Stowarzyszenie będzie realizowało jest Wyposażenie placu zabaw w Nagoszewce Drugiej. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach naboru „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty” w kwocie 25000 zł.

Wszelkie działania Stowarzyszenia „Nasza Szansa” nakierowane są na dobro dzieci i ten cel stanowi dla nas jedyny właściwy drogowskaz do dalszego, efektywnego działania!


Dane kontaktowe Stowarzyszenia:

07 - 300 Ostrów Mazowiecka
Nagoszewka 89
tel. (29) 745 81 02