Głównej zawartości

Koła Gospodyń Wiejskich

Z roku na rok dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przeprowadzane są kapitalne remonty świetlic. W ostatnich latach swój wygląd zmieniły świetlice wiejskie w miejscowościach Nowa Grabownica, Stara Grabownica, Jelenie, Kuskowizna, Wiśniewo, Stok, Przyjmy k. Poręby, Nagoszewo, Biel. 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1


Obecnie obiekty te stwarzają dogodne warunki do zaspokojenia wspólnych potrzeb kulturalno - edukacyjnych mieszkańców naszej Gminy. Dlatego też, są dobrym miejscem na siedzibę i działalność między innymi dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).  Z inicjatywy Wójta reaktywowane są koła gospodyń wiejskich. Pierwsze koło zostało reaktywowane w 2011 roku w miejscowości Nieskórz. 


Lp.

Nazwa

Dane adresowe


1.


Koło Gospodyń Wiejskich w Nieskórzu
Prezes Hanna Kańkowska

 


Nieskórz
07 – 304 Ostrów Mazowiecka 


2.


Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleniach
Prezes Grażyna Szczubełek

 


Jelenie
07 – 302 Ostrów Mazowiecka


3.


Koło Gospodyń Wiejskich w Stoku
Prezes  Ewa Kowalska

 
Stok
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


4.

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszewie
Prezes Renata Czarnecka

 
Nagoszewo
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


5.
6.
7.
8.9.
10.

11.12.13.14.

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie
Prezes Grażyna Pieńkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Grabownicy
Prezes Agnieszka MajewskaKoło Gospodyń Wiejskich w Przyjmach k. Poręby
Prezes Hanna RunoKoło Gospodyń Wiejskich w Bieli
Prezes Aneta Wilk


Kółko Rolnicze "Babskie rządy w Pałapusie"
Prezes  Dorota Reluga


Kółko Rolnicze "Grabowianka" w Starej Grabownicy
Prezes Jolanta LaskowskaKółko Rolnicze "Boskie Gutowianki" w Gutach - Bujno
Prezes Sylwia Kulesza


Kółko Rolnicze "Tylko razem" w Kuskowiźnie
Prezes Bożena Kuzia
 Koło Gospodyń Wiejskich " Ugniewo Razem"
Prezes Wioletta Nagórka

 
Komorowo
07 - 310 Ostrów Mazowiecka
Kalinowo
07 - 304 Ostrów Mazowiecka Nowa Grabownica 
07 - 300 Ostrów MazowieckaPrzyjmy k. Poręby
07 - 308 PorębaBiel
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


Pałapus 
07 - 300 Ostrów MazowieckaStara Grabownica
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


Guty - Bujno
07- 300 Ostrów Mazowiecka


Kuskowizna
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


Ugniewo
07 - 300 Ostrów Mazowiecka

 
15.

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie 
Prezes Renata Jechna
 
 
Wiśniewo
07- 308 Wiśniewo