Głównej zawartości

organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe nie są elementem formalnej struktury władzy państwowej lub samorządowej. Ich działanie jest ukierunkowane na działalność społeczną, nie zaś na osiąganie zysków.

Organizacje tego typu są bardzo ważne dla Gminy, gdyż umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego. Ponadto ich znaczenie dla społecznej i gospodarczej rzeczywistości stale wzrasta. Stwarzają ona ramy organizacyjne dla działań powodowanych odruchem serca oraz dla naszej aktywności obywatelskiej.

Mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka wykazują znaczną aktywność społeczną. W gminie działają różnorodne organizacje pozarządowe. Świadczy to o dużej integracji i świadomości lokalnej wśród mieszkańców oraz ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”. Władze Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości Organizacji Pozarządowych, dążą do zacieśnienia trwającej współpracy.

                                           WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

FORMULARZ KONSULTACJI Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


 

WZORY OFERTY i SPRAWOZDANIA

Rozporządzenie Przewodniczącego  Komitetu do spraw  Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
(Dz. U. z dnia 29 października 2018 r. poz. 2057 ) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania tych zadań 


  Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarządzenie nr 401 / 18 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2018 r.  

Ogłoszenie z dnia 27 września 2018 r.  o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 


 

Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Zarządzenie nr 307 / 17 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2017 r.  

 

Ogłoszenie z dnia 26 września 2017 r.  o przeprowadzeniu konsultacji 

 

Formularz konsultacji projektu 

 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarządzenie nr 219 / 16 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 października 2016 r.  

Ogłoszenie z dnia 21 października 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


 
Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie nr 100 / 15 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015 r.  

Ogłoszenie z dnia 22 września 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji 

Formularz konsultacji projektu 

Projekt Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015