Głównej zawartości

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

STANOWISKO DS. PATOLOGII SPOŁECZNEJ  I OCHRONY ZDROWIA

parter 
- pokój nr 3 -  tel. (29) 74 68 600 wew. 22 

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o zgłoszenie na leczenie odwykowe

Uchwała nr XXXVII.339.18 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka


INFORMACJA

Zgodnie z art. 11  ust. 4  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA