Głównej zawartości

SUSZA - pomoc dla rolników z Gminy Ostrów Mazowiecka!

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych wyrządzonymi przez suszę informuję, że rolnicy u których wystąpiły tego typu szkody mogą zgłosić ten fakt do urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej w terminie od 29 lipca 2019 r. do dnia 12 sierpnia 2019 r.

W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport nr 07 potwierdzający wystąpienie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka zagrożenia suszą w uprawach rolnych:

1) zbóż ozimych i jarych;

2) łąk i pastwisk;

3) kukurydzy na kiszonkę i ziarno;

4) roślin strączkowych;

5) krzewów owocowych.

 

Formularze wniosków o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pok. nr 4, nr tel.: (29) 74 68 600 wew. 23 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: WNIOSEK

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 r. (wniosek o dopłaty bezpośrednie).
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

 

Ważne jest aby nie dokonywać żadnych zabiegów agrotechnicznych, w tym zbiorów i ponownego obsiania przed dokonaniem oszacowania strat.


                                                                                                           
Wójt Gminy     
Ostrów Mazowiecka