Głównej zawartości

ALERTY


Czytaj więcej: ALERTY
Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Ostrzeżenia MeteorologiczneDeklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Ostrów Mazowiecka  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gminaostrowmaz.home.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminaostrowmaz.home.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2007.02.14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015.10.16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 29 74 68 600

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07- 300 Ostrów Mazowiecka

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. gen. Władysława Sikorskiego gdzie zastosowany jest podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych, drugie z tyłu budynku bez możliwości wejścia osób niepełnosprawnych (schody).

• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.
• W holu po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się informacja (punkt informacyjny), w którym udzielana jest wszelka pomoc osobom z niepełnosprawnością.

W przypadku gdy interesant niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, pracownik po zdefiniowaniu potrzeby interesanta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu. Pracownik merytorycznie realizujący obsługę wykonuje czynności przy wydzielonym stanowisku w holu na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi interesantów niepełnosprawnych, interesantów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, którzy zgłaszają taką potrzebę.

• W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (punkt informacyjny).

• Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

• Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

• Przed budynkiem od ul. gen. Władysława Sikorskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

• Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. przesyłania faksów na numer 29 74 68 600
4. korzystania z platformy e-PUAP.

Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt w Gminie Ostrów Mazowiecka 


Informacja w sprawie adopcji zwierząt

Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy Ostrów Mazowiecka przekazywane są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą przy ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zachęcamy do adopcji piesków przebywających w schronisku. Odwiedź stronę: www.schroniskobakowka.pl

Zwierzęta zagubione - znalezione


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
  

Samiec w wieku 2 lat, mały, czarny podpalany. Odłowiony 5 marca 2020 r. w miejscowości Wiśniewo.            


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 3 lat, mały, czarny podpalany. Odłowiony 3 kwietnia 2020 r. w miejscowości Dybki.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 12 miesięcy, duży, czarny podpalany. Odłowiony 16 kwietnia 2020 r. w miejscowości Zalesie.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
 

Samica w wieku 10 lat, średnia, czarna podpalana. Odłowiona 20 kwietnia 2020 r. w miejscowości Ugniewo.

Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 8 miesięcy, mały, trikolor. Odłowiony 23 kwietnia 2020 r. w miejscowości Nowa Grabownica.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
 

Samiec w wieku 12 miesięcy, średni, trikolor. Odłowiony 30 kwietnia 2020 r. w miejscowości Komorowo, ul. Cegielniana.Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

 

Identyfikator: x 2781/20

Samica w wieku około 3 lat, duża, trikolor. Odłowiona 5 października 2020 r. w miejscowości Dudy.Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2791/20

 

Samiec w wieku 2 miesięcy, szczeniak, trikolor. Odłowiony 9 października 2020 r. w miejscowości Komorowo.Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2795/20

 

Samiec w wieku 2 lat, duży, rudy. Odłowiony 13 października 2020 r. w miejscowości Przyjmy.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2801/20

 

Samiec w wieku 1,5 roku, duży, czarny podpalany. Odłowiony 21 października 2020 r. przy budynku GDDKiA rejon w Ostrowi Mazowieckiej.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2802/20

 

Samiec w wieku 1,5 roku, duży, czarny. Odłowiony 22 października 2020 r. w miejscowości Nagoszewka Druga.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2803/20

 

Samica w wieku 7 lat, mała, trikolor. Odłowiona 22 października 2020 r. w miejscowości Ugniewo.

 Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

 

Identyfikator: x 2779/20

Samiec w wieku 6 miesięcy, średni, czarny podpalany. Odłowiony 30 września 2020 r. w miejscowości Biel. Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
Identyfikator: x 2757/20

Samiec w wieku 1 roku, mały, rudy. Odłowiony 22 września 2020 r. w miejscowości Komorowo.


 Czytaj więcej: Ochrona zwierząt


Identyfikator: x 2756/20

Samiec w wieku 1,5 roku, średni, czarny podpalany. Odłowiony 21 września 2020 r. w miejscowości Sulęcin-Kolonia.

 Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Identyfikator: x 2755/20

Samica w wieku 6 miesięcy, średnia, trikolor. Odłowiona 21 września 2020 r. w miejscowości Sulęcin-Kolonia.
Dbajmy o siebie i innych

Czytaj więcej: Dbajmy o siebie i innych
Czytaj więcej: Dbajmy o siebie i innych

Transport

Komunikacja publiczna rozkład jazdy autobusów ważny od 2019 r.

Usługi Transportowe Marek Siedlecki informuje o kursowaniu autobusu od dnia 04 maja 2020 r. na trasie Dybki - Ostrów Mazowiecka o godz. 7.00 powrót Ostrów Mazowiecka - Dybki o godz. 11.00 (kursy wykonywane będą od poniedziałku do piątku).